Buďte si jistí, že jsou vaše data v bezpečí

JAKÝ PŘÍNOS MŮŽETE OD IT AUDITU OČEKÁVAT?
 • Uděláte si komplexní obrázek o aktuálním stavu vaší IT infrastruktury a jejích slabých stránek
 • Dostanete jasný návrh konkrétních opatření pro zlepšení současné situace
 • Poznáte, jak dobré je vaše IT oddělení
 • Zjistíte, zda jsou vaše informační systémy připraveny na krizové a nečekané situace typu bezpečnostních hrozeb, velkých ztrát dat apod. I v IT platí: těžko na cvičišti, lehko na bojišti
 • Ušetříte peníze - pomocí efektivnějších procesů dosáhnete lepších výsledků levněji
 • Díky lepšímu zabezpečení citlivých dat ochráníte dobrou pověst vaší firmy

CÍLE AUDITU

1
Zjištění skutečného stavu vašeho IT
2
Efektivní a funkční využití vašeho IT
3
Bezpečné uchování uživatelských dat
4
Zlepšení kvality IT služeb

AUDIT IT PROCESŮ A INFRASTRUCTURY

Tento audit vám pomůže optimalizovat efektivitu IT procesů. Slouží primárně jako manažerský nástroj pro zlepšení výsledků a snížení nákladů. Zaměřuje se na správné nastavení procesů a podpůrných aplikací, kterévám umožní sledovat a garantovat maximální kvalitu poskytovaných IT služeb i funkčnost samotné infrastruktury.

Analýza současného stavu

 • Posouzení vhodnosti využívaných aplikací
 • Vyhodnocení kvality podpůrných nástrojů
 • Kontrola nastavení základních provozních paramentrů jednotlivých systémů
 • Popis náplně práce zaměstnanců

Identifikace rizik

 • Identifikace slabých míst v aplikační architektuře
 • Kontrola uživatelských oprávnění
 • Hodnocení závažnosti slabých míst z hlediska dopadu na hlavní a vedlejší činnosti společnosti

Závěrečná zpráva s návrhem řešení

 • Shrnutí současného stavu vaší IT infrastruktury
 • Zdokumentování slabých míst a hodnocení míry rizika
 • Doporučení pro nápravu nedostatků a minimalizaci rizik 

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT

Datová bezpečnost

 • Počítačová síť bez kvalitního systému zabezpečení je extrémně zranitelná. Pomocí auditu zjistíte, zda jsou vaše systémy a infrastruktura opravdu v bezpečí, a získáte možnost odstranit případné nedostatky. Díky tomu si ušetříte spoustu vrásek i starostí do budoucna.


Jak konkrétně vám bezpečnostní audit pomůže?

 • Ochrání vaše data před neoprávněným přístupem
 • Zabrání jejich ztrátě, zcizení nebo zneužití
 • Zajistí optimální prevenci před budoucími útoky
 • Minimalizuje náklady na likvidaci následků bezpečnostních incidentů
 • Podporuje dobré jméno vaší firmy


Proč by bezpečnostní audit měla provádět třetí strana?

 • Autentická situace: Externí dodavatel je v podobné situaci jako potenciální útočník. Často si všimne slabých míst, která interní zdroje přehlédnou. Některé typy útoků navíc interně nasimulovat ani nelze
 • Nezaujatý pohled: Externí dodavatel není zatížen předchozí znalostí infrastruktury. Díky tomu vidí skutečnosti a souvislosti, které si stávající správci neuvědomují
 • Bohaté zkušenosti: Externí auditoři jsou specialisté s většími zkušenostmi a dokonalou znalostí osvědčené praxe. Mohou tak doporučit vždy to nejlepší řešení pro danou situaci

Oblasti bezpečnostního auditu:

 • Infrastruktura
  • ​​​​Vnitřní a vnější bezpečnost (whitebox/greybox/blackbox)
 • Bezpečnostní procesy
  • Všechny bezpečnostní postupy  a procesy (správa účtů, monitoring, správa incidentů,...)
 • Software
  • Kontrola bezpečnosti konkrétních aplikací a jejich zdrojových kódů (code review)
 • Fyzická bezpečnost
  • Přístup do objektu, systémy přístupových karet nebo kódů
 • Sociální inženýrství
  • Testování odolnosti zaměstnanců proti hrozbám (např. phishingu, kdy se ověřuje reakce na podvržené e-maily)
 • Datová bezpečnost
  • Bezpečnost zpracování a zálohování dat, politika pro datové přenosy

Výstupy a návazné kroky

 • Zpráva auditora 
  • Závěrečný dokument, který srozumitelnou formou shrnuje výsledky auditu a návazné kroky. Takto získáte:
   • hodnocení stávajícícho stavu zabezpečení vaší IT infrastruktury po její fyzické i logické stránce
   • komplexní návrh kroků pro odstranění zjištěných nedostatků a miminalizaci budoucích rizik
 • Realizace doporučení
  • Abyste z auditu měli co nějvětší prospěch, pomůžeme vám eliminovat zjištěné nedostatky a připravit se na možná rizika. Po realizaci doporučených kroků budou vaše systémy optimálně chráněny a připraveny na všechny nástrahy, které ve virtuální džungli číhají.
 • Školení zaměstnanců
  • Mezi největší slabiny zabezpečení informačních systémů a IT infrastruktury obvykle patří lidský faktor. Pomůžeme vám proškolit zaměstnance tak, aby i oni pomáhali udržovat vaše systémy v bezpečí
 • Příprava na certifikaci
  • Společnosti, na něž se vztahuje zákon o kybernetické bezpečnosti, mohou díky auditu zjistit, zda splňují všechny požadavky tohoto předpisu. Zjistit můžete i to, zda splňujete požadavky normy ISO 27001